Із Першого Універсалу Української Центральної Ради (1917 р.) до українського народу, на Україні й поза Україною сущого

Твої, Народе, виборні люди заявили свою волю так: Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори...

Народе Український! У твоїх руках доля твоя. В цей трудний час всесвітнього безладдя й розпаду докажи своєю одностайністю й державним розумом, що ти, народ робітників, народ хліборобів, можеш гордо й достойно стати поруч з кожним організованим, державним народом, як рівний з рівним. Ухвалено: Київ. Року 1917, місяця (іюня) числа 10.

1. За яких історичних обставин було прийнято документ? Як про них сказано у тексті Універсалу?

2. Які положення Універсалу є ключовими?

3. Які наслідки мало прийняття Першого Універсалу Української Центральної Ради?

Із Другого Універсалу Української Центральної Ради (1917 р.)

Громадяне української землі! Представники Тимчасового Правительства повідомили нас про ті конкретні заходи, які задумує перевести Тимчасове Правительство в справі управи Україною до Установчих Зборів. Тимчасове Правительство, стоячи на сторожі завойованих революційним народом свобід, признаючи за кожним народом право на самоозначення та полишаючи остаточне усталення його форми Установчим Зборам, простягає руку представникам української демократії й Центральній Українській Раді та закликує в порозумінню з цим творити нове життя України на добро всієї революційної Росії...

Київ 1917 року, 3 липня.

Українська Центральна Рада.

1. Які положення Другого Універсалу Української Центральної Ради є ключовими?

2. Про які зміни в політиці Української Цетральної Ради вони свідчать? З чим ці зміни були пов’язані?

3. Які наслідки мало прийняття Другого Універсалу Української Центральної Ради?

З Третього Універсалу Центральної Ради (1917 р.)

... Віднині Україна стає Української Народною Республікою.

Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів...

Віднині на території Української Народньої Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі й інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також на удільні, манастирські, кабінетські та церковні землі — касується...

На території Народньої Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці. …Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили всіх народів світу. Волею й іменем Української Республіки ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир установлено як найшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб через Центральне Правительство примусити й спільників і ворогів негайно розпочати мирні переговори...

Віднині на землі Української Республіки смертна кара касується...

Всім ув’язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до сього дня, як уже засудженим, так і не засудженим, а також і тим, хто ще до відповідальності не потягнений, дається повна амністія...

Так само в Українській Народній Республіці мають бути забезпеченими всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свобода слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи й мешкання, право й можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами.

Український народ, сам довгі літа боровшися за свою національну волю й нині її здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих. …

Справа харчова є корінь державної сили в сей тяжкий і відповідальний час. Українська Народня Республіка повинна напружити всі свої сили й рятувати як себе, так і фронт і ті частини Російської Республіки, які потрібують нашої допомоги...

Київ, 7 (20) листопада 1917 р.

1. За яких історичних обставин було прийнято документ? Як про них сказано у тексті Універсалу?

2. Які положення Універсалу є ключовими?

3. Які наслідки мало прийняття Третього Універсалу Української Центральної Ради?


6069416276601419.html
6069454835920701.html
    PR.RU™