Тема. 6. Методичні підходи до ціноутворення

ТЕМА 1. ЦІНОУТВОРЕННЯ У ДЕРЖАВНОМУ ВИМІРІ

1. Визначення поняття «ціна».

2. Визначення поняття «ціноутворення».

3. Визначення поняття «фіксована ціна».

4. Визначення поняття «гранична ціна».

5. На що спрямована державна цінова політика?

6. Ким здійснюється державне регулювання цін?

7. Яким шляхом здійснюється державне регулювання цін?

8. Права уповноважених органів у сфері ціноутворення.

9. Основні функції уповноважених органів у сфері ціноутворення:

10. За які порушення до суб’єктів господарювання застосовуються санкції:

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

1. Що виявляється для фірми набагато привабливішим?

2. Де відчуваються найбільше цінові проблеми?

3. Сутність маркетингової цінової політики.

4. Чим є для фірм, що використовують маркетингову концепцію, цінова політика?

5. Наслідки політики цін.

6. Складові рішення цінової політики.

7. Аргументи щодо важливості рішень, які пов’язані з ціновою політикою.

8. Чинники, що обумовлюють цінову політику?

9. Підходи до ринкового ціноутворення:

10. Загальний алгоритм методики розрахунку ціни.

ТЕМА 3. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

1. Основні типи механізмів формування цін.

2. У якій сфері товарного обігу застосовуються оптові ціни?

3. У якій сфері товарного обігу застосовуються кошторисні ціни?

4. У якій сфері товарного обігу застосовуються закупівельні ціни?

5. У якій сфері товарного обігу застосовуються роздрібні ціни?

6. У якій сфері товарного обігу застосовуються тарифи?

7. У якій сфері товарного обігу застосовуються світові ціни?

8. Аукціонна ціна, зазвичай, вище або нижче ринкової ціни?

9. Сутність кошторисної вартості?

10. Функція ціни.

Тема 4. Система цін та їх класифікація

1. Функціональні (торгівельні) знижки.

2. Основними елементами ціни

3. На які товари вводиться акцизний збір?

4. Дилерські знижки.

5. Прогресивні знижки.

6. Знижки "сконто".

7. Бонусні знижки.

8. Спеціальні знижки.

9. Пільгові знижки.

10. Клубні знижки.

Тема 5. Фактори маркетингового ціноутворення

1. Сутність факторів ціноутворення.

2. Основні внутрішні фактори ціноутворення.

3.Цілі ціноутворення фірми, що визначені для певного періоду часу.

4. Що передбачає обачне застосування низьких цін як інструменту конкуренції.

5. Співвідношення цінової політики та маркетингової стратегії фірми.

6. Орієнтир мінімального рівня ціни з інтересів продавця.

7. Основні зовнішні фактори ціноутворення.

8. Чи вимушена фірма пристосуватися до державного регулювання цін?

9. Сутність «жорсткого» державного регулювання цін.

10. Сутність «м’якого» державного регулювання цін.

Тема. 6. Методичні підходи до ціноутворення


5667950889548406.html
5668054902224752.html
    PR.RU™