Зубчате зачеплення

1. Що таке модуль зубчатого колеса?

2. Значення модуля стандартизоване по:

3. Відстань між двома однойменними профілями сусiдних зубців, виміряна по одному колу, є:

4. Евольвента-це траекторiя точки:

5. Циклоїда - це траекторiя точки:

6. Бiчнi профiлi зубців профiлюються кривими:

7. Коефiцiєнт голівки зуба може приймати значення:

8. Коефiцiєнт радіального зазору приймається з iнтервалiв:

9. Як впливає корегування на коефiцiєнт перекриття? При додатному корегуванні коефiцiєнт перекриття:

10. В стандартному зачепленні колеса i інструмента пiдрiзування зубців відбувається при:

11. За якою формулою визначається найменший коефiцiєнт зміщення інструмента для уникнення пiдрiзання зубців?

12. За якою формулою визначається діаметр ділильного кола?

13. Згідно з якою теоремою можна стверджувати, що дотична до основних кіл поділяє лiнiю міжосьової вiдстанi у вiдношеннi зворотно пропорційному відношенню чисел зубців?

14. Додатне корегування це таке, при якому інструмент:

15. Від’ємне корегування це таке, при якому інструмент:

16. Яким може бути зачеплення двох коліс?

17. Довжина дотичної до основних кіл двох коліс, які знаходяться в зачепленні, називається:

18. Частина дотичної до основних кіл двох коліс, які знаходяться в зачепленні i обмежена радіусами голівок, називається:

19. Відстань між однойменними профілями зуба, яка виміряна по будь-якому колу від положення входження в зачеплення i до виходу з нього, називається:

20. Яке явище обмежує вибір максимальних значень коефiцiєнтiв корекції при нарiзаннi колеса?

21. Яке явище обмежує вибір мiнiмальних значень коефiцiєнтiв корекції при нарiзаннi колеса?

22. Які Ви знаєте методи нарізання зубчастих коліс?

23. Який метод нарізання зубчастих коліс має найбільше поширення?

24. Частина зуба, точки якої входять в контакт з точками зуба другого колеса, має назву:

25. У якій частині профіль зуба найбільше зношується?

26. Що таке коефiцiєнт перекриття?

27. Які з наведених властивостей є властивостями евольвенти?

28. Що таке крок зачеплення?

29. Що називається коефiцiєнтом питомого ковзання?

30. Якщо модуль зубчастого колеса m=10мм, то висота зуба стандартного колеса рівна:

31. При m=10 і Z=20 радіус ділильного кола дорівнює:

32. Як вписатись у наперед задану міжосьову відстань?

33. Як змінюється міжосьова відстань при рiвнозмiщеному зачепленні?

34. Яким повинен бути радіус заготовки для нарізання стандартного зубчастого колеса при m=10мм i z=20?

35. Чому дорівнює ширина западини інструментальної рейки по середній лiнiї при m=10мм?

36. Довжина практичної лiнiї зачеплення дорівнює:37. Радіус основного кола при m=10мм i z=20, cos20 = 0.939, sin20 = 0.342, tg20=0.364, дорівнює:

38. При рiвнозмiщеному зачепленні

39. Назвіть одиницю виміру модуля:

40. Що означає коефiцiєнт перекриття?

41. Яке найменше значення коефiцiєнта перекриття може бути?

42. Які параметри колеса не залежать від коефiцiєнта зміщення?

43. Які з наведених властивостей є властивостями (або наслідками з них) евольвенти?

44. Чому дорівнює міжосьова відстань зубчатих коліс, якщо вiдомi Z1 =15, Z2 =25, m=10мм?

45. Як змінити міжосьову відстань зубчатих коліс не змінюючи чисел зубців i модуля?

46. Як досягти умови рiвнозношеностi?

47. Які цiлi корегування Ви знаєте?


5658962106254285.html
5659049167227228.html
    PR.RU™