Вихідні матеріали і загальні властивості лакофарбових товарів

Лакофарбові товари використовуються як захисні та декоративні покриття. Вони надають товарам гарного зовнішнього вигляду, полегшують догляд за ними, захищають їх від руйнування, підвищують вогнестійкість, хімічну стійкість тощо.

У порівнянні з іншими способами захисту поверхонь від зовнішніх впливів (наприклад, облицюванням керамічною плиткою, покриттям пластиковими, металевими, гумовими та іншими матеріалами) лакофарбові покриття мають низку переваг:

•простота нанесення і можливість застосування для захисту конструкцій великих розмірів і виробів складної конфігурації;

•можливість ремонту і підновлення на місці експлуатації;

•можливість фарбування різних поверхонь одним матеріалом;

•можливість варіювання захисних і декоративних властивостей покриттів шляхом застосування різних лакофарбових матеріалів — самостійно чи в сполученні з іншими матеріалами для підвищення захисних і експлуатаційних властивостей покриттів;

•можливість одержання покриття будь-якого кольору разом з певними необхідними властивостями;

•більш низька вартість у порівнянні з іншими видами захисних покриттів (наприклад, гальванічними покриттями, облицюванням керамічною плиткою);

•можливість нанесення деяких матеріалів для спеціальних покриттів на вологу поверхню, що необхідно для фарбування підводної частини споруджень;

• можливість нанесення спеціальних покриттів на іржаву поверхню без видалення продуктів корозії, що важливо для фарбування великогабаритних виробів і великих поверхонь, які експлуатуються в атмосферних умовах.

До недоліків деяких лакофарбових покриттів можна віднести їх паро-, газо- і водопроникність, відносно низькі термостійкість і механічну міцність, що, однак, не заважає застосуванню цих покриттів за призначенням.

Лакофарбові товари ділять на основні (оліфи, лаки, фарби) і допоміжні (ґрунтовки, шпатльовки та ін.). Вони являють собою багатокомпонентні суміші, що містять крім плівкоутворювальної речовини і пігменту також наповнювачі, поверхнево-активні речовини, диспергатори, затверджувачі, багатокомпонентні розчинники та інші добавки. Кожний з цих компонентів впливає не тільки на технологічний процес виробництва лакофарбових матеріалів, але й на властивості, отриманих на їхній основі покрить.

Основою лакофарбових складів є плівкоутворювальні речовини (плівкоутворювачі). Плівкоутворювальні речовини (рослинні олії, смоли, ефіри целюлози) здатні утворювати на поверхні тверду плівку, а також зв'язувати і закріплювати частки інших компонентів складу, наприклад, пігменту в фарбах. Плівкоутворювачі з а характером отримання ділять на природні та синтетичні.До природних плівкоутворювальних речовин відносяться рослинні олії, піддані спеціальній обробці, смоли природного походження (янтар, каніфоль та ін.), бітуми й асфальти, білкові речовини (казеїновий та кістковий клеї), нітроцелюлоза. Група синтетичних плівкоутворювальних речовин, що використовуються у виробництві лакофарбових матеріалів, набагато ширше і різноманітніше. Це алкідні, епоксидні, сечовино- і меламіноформальдегідні, фенолоформальдегідні, перхлорвінілові та інші смоли.

Плівкоутворення може відбуватися внаслідок випарювання розчинника або дисперсійного середовища (у спиртових лаків, нітролаків, вододисперсійних фарб) чи в результаті хімічних перетворень, які супроводжуються зшиванням ланцюгових молекул і утворенням полімеру (у поліефірних лаків). Перетворення рідкого плівкоутворювача у тверду плівку відбувається під дією затверджувачів, тепла, кисню та інших факторів.

У фарбові композиції обов'язково додають пігменти (неорганічні й органічні) і наповнювачі для надання певних властивостей покриттю. Пігменти - це високодисперсні мінеральні й органічні речовини, що володіють певним кольором і нерозчинні у воді, органічних розчинниках і плівкоутворювальних речовинах. Маючи певне забарвлення і більш високий коефіцієнт заломлення, чим плівкоутворювальні речовини (олії, смоли, клеї), пігменти забезпечують певну криючу здатність (непрозорість) і фарбування покриття.

Наповнювачі являють собою тверді дисперсні неорганічні речовини, нерозчинні в розчинниках і плівкоутворювачах та не володіють забарвлюючою здатністю (крейда, каолін, окисли цинку та ін.). Використовуються вони для надання покриттю необхідного комплексу властивостей. 54Одним із необхідних компонентів лакофарбових матеріалів, що використовуються у побуті, є розчинники і розріджувачі1 .

Розчинники - це органічні летучі рідини, що застосовуються для переходу плівкоутворювачів у стан, придатний до нанесення їх на поверхню, що фарбується, і для регулювання в'язкості лакофарбового матеріалу (уайт-спірит, сольвент-нафта, скипідар та ін.).

Розріджувачі не мають розчинюючої здатності, проте, у сполученні з розчинниками здатні регулювати в'язкісні властивості системи у значних межах. У деяких лакофарбових матеріалах (ЛФМ) як розчинник і розріджувач використовують воду, що є перспективним, оскільки це дозволяє обмежити застосування органічних рідин, які обумовлюють токсичність і пожежонебезпеку лакофарбової продукції, а також забруднення навколишнього середовища.

Крім основних компонентів - плівкоутворювачів, пігменту, розчинника (розріджувача) - у лакофарбових композиціях часто застосовуються різні цільові добавки: сикативи, затверджувані, прискорювачі.

Сикативами називають сполуки металів (в основному оксиди свинцю, марганцю, кобальту, кальцію, заліза) з органічними кислотами. Отримані солі легко розчиняються в органічних розчинниках. Сикативи застосовують для прискорення висихання лакофарбових матеріалів, тобто для скорочення тривалості плівкоутворювання.

В залежності від типу сикативу процес плівкоутворювання починається з формування поверхневої плівки (кобальтові сикативи), або з основи, а потім поширюється по всій товщині 'плівки (марганцеві і свинцеві сикативи). Швидке висихання лакофарбових покрить має велике значення, тому що різко (у десятки разів) скорочується тривалість малярських робіт і зменшується можливість змивання невисохлого покриття атмосферними опалами. При цьому швидкість висихання плівок масляних лакофарбових матеріалів пропорційна кількості сикативу, що вводиться, але лише до певної межі. Якщо сикатив вводиться в кількості, що перевищує оптимальне значення, швидкість висихання знову знижується.

Затверджувані - це речовини, що додаються до деяких лакофарбових матеріалів для хімічних перетворень і отримання в процесі висихання неплавкого нерозчинного продукту (плівки). Затверджувачі, як правило, вводять у лакофарбовий матеріал безпосередньо перед його вживанням (уротропін, малеїновий ангідрид та ін.).

Прискорювачі - це речовини, що прискорюють процес ствердження окремих лакофарбових матеріалів (поліефірні лаки).

До основних загальних властивостей лакофарбових складів відносять в'язкість, концентрацію, швидкість висихання, криючу здатність, токсичність та ін.

' Ділення органічних рідин на розчинники і розріджувачі застосовується лише по відношенню до конкретної плівкоутворювальної речовини

Більшість лакофарбових матеріалів - рідина. Для нанесення їх рівним шаром на поверхню необхідно, щоб вони мали певну в'язкість. В'язкість лакофарбового складу повинна бути не дуже високою, щоб не утрудняти роботу малярським пензлем, валиками чи пневматичним розпиленням. При надмірному підвищенні в'язкості лакофарбовий склад погано розливається і не цілком заповнює пори і нерівності поверхні, що погіршує адгезію покриття. В'язкість - показник, що регламентується стандартами.

Концентрація плівкоутворювальної речовини в лакофарбовому складі значно впливає на механічні й оптичні властивості плівок. Вона повинна бути достатньою для забезпечення необхідної в'язкості лаку чи фарби і певної товщини і міцності плівки покриття.

Швидкість висихання лакофарбових складів визначається швидкістю випаровування летучих розчинників чи хімічних процесів, що протікають у плівкоутворювачі під дією кисню повітря, тепла, каталізаторів і затверджувачів. Швидкість висихання нормується стандартом.

Криюча здатність - це здатність лакофарбових складів створювати непрозорий шар на поверхні, що фарбується. Криюча здатність залежить від природи пігменту і ступеню його подрібнення. Зі збільшенням ступеню подрібнення (до певної межі) підвищується криюча здатність (укривістість) і забарвлююча спроможність пігменту. Для більшості ЛФМ стандартами передбачені певні норми.


5658213107747151.html
5658272595212400.html
    PR.RU™